.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την πρόσκληση ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2021".

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημίου Πατρών που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ώστε να υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα και νέα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και υπηρετούν στις κάτωθι Σχολές:

 • Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και
 • Γεωπονικών Επιστημών

Οι υποβάλλοντες θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις εξής προϋποθέσεις:

 1. να είναι μέλη ΔΕΠ όλων των Βαθμίδων και να υπηρετούν στα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:
 2. - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
  - Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
  - Τμήμα Νοσηλευτικής
  - Τμήμα Λογοθεραπείας
  - Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
  - Τμήμα Γεωπονίας

 3. να έχουν αναλάβει καθήκοντα στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από την 1/1/2010 και έπειτα (ημερομηνία πρώτης ανάληψης καθηκόντων) ή η προκήρυξη της θέσης τους να έχει εκδοθεί από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 4. να έχουν γεννηθεί από την 1/1/1970 και έπειτα.
 5. η χρηματοδότηση που έχουν λάβει από άλλες πηγές κατά την τελευταία τριετία να μην ξεπερνά συνολικά τα 200.000,00 ευρώ.


Θα χρηματοδοτηθούν έως 3 προτάσεις με το ποσό των 30.000 για έργα τριετούς διάρκειας.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή 2021 είναι διαθέσιμη εδώ.

Το Υπόδειγμα υποβολής πρότασης_Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ είναι διαθέσιμο εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Κάθε μέλος ΔΕΠ που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση.

Μετά την οριστική υποβολή της πρότασης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής.

Για να καταθέσετε πρόταση πρέπει πρώτα να εγγραφείτε δίνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας.

Η ημερομηνία έναρξης για υποβολή των προτάσεων είναι η Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00.Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης Κ. Καραθεοδωρή 2021:
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, researchsup@upatras.gr,
κα Φρόσω Πολυζωγοπούλου email: frosopol@upatras.gr, 2610 997893
κα Σταύρια Μαθιού email: smathiou@upatras.gr, 2610 997890

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης:
Γραφείο Μηχανοργάνωσης Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών,
κα Ράνια Γκόλφη, email: rgolfi@upatras.gr, 2610 99 7846,
κα. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, email:dimitrakopd@upatras.gr, 2610 99 7895,
κ. Γιώργος Κριμπάς, email:kribas@upatras.gr, 2610 99 7833

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή" του Πανεπιστημίου Πατρών
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ