.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2015".

Στόχος του Προγράμματος "K. Καραθεοδωρή 2015" είναι η ενίσχυση των νεώτερων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα και νέα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Καραθεοδωρή. Θα χρηματοδοτηθούν έως 15 προτάσεις με το ποσό των 30.000 ευρώ για έργα τριετούς διάρκειας.


Η προκήρυξη του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή 2015 είναι διαθέσιμη εδώ.


Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε μέλος ΔΕΠ που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση.
Μετά την οριστική υποβολή της πρότασης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής.

Για να καταθέσετε πρόταση πρέπει πρώτα να εγγραφείτε δίνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016.

Η ηλεκτρονική σελίδα υποβολής προτάσεων θα "κλείσει" τα μεσάνυχτα της ημέρας αυτής.


Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης Κ. Καραθεοδωρή 2015:
Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, researchsup@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 7947 κα
Φρόσω Πολυζωγοπούλου (frosopol@upatras.gr) & τηλέφωνο 2610 96 9056, κα Σταύρια Μαθιού (smathiou@upatras.gr).

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης:
rgolfi@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 6617, κα Ράνια Γκόλφη
andriako@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 6617, κα Ανδριακοπούλου Ειρήνη.