.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2017".

Στόχος του Προγράμματος "K. Καραθεοδωρή 2017" είναι η ενίσχυση των νεώτερων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα και νέα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ που δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή", και δεν έχουν εγκεκριμένη πρόταση στην εθνική πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34, και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Θα χρηματοδοτηθούν έως 11 προτάσεις με το ποσό των 30.000 ευρώ για έργα τριετούς διάρκειας.


Η προκήρυξη του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή 2017 είναι διαθέσιμη εδώ.


Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε μέλος ΔΕΠ που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση.
Μετά την οριστική υποβολή της πρότασης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής.

Για να καταθέσετε πρόταση πρέπει πρώτα να εγγραφείτε δίνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018.

Η ηλεκτρονική σελίδα υποβολής προτάσεων θα "κλείσει" τα μεσάνυχτα της ημέρας αυτής.


Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης Κ. Καραθεοδωρή 2017:
Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, researchsup@upatras.gr,
κα Φρόσω Πολυζωγοπούλου email: frosopol@upatras.gr, 2610 99 7947
κα Σταύρια Μαθιού email: smathiou@upatras.gr, 2610 96 9056

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης:
κα Ράνια Γκόλφη, email: rgolfi@upatras.gr, 2610 96 21 51,
κα Ανδριακοπούλου Ειρήνη, email:andriako@upatras.gr, 2610 99 6617.

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή" του Πανεπιστημίου Πατρών
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ