.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2020".

Στόχος του Προγράμματος "K. Καραθεοδωρή 2020" είναι η ενίσχυση των νεοδιορισθέντων και ηλικιακά νεώτερων μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα και ηλικιακά νεώτερα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων που δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή", και δεν έχουν εγκεκριμένη πρόταση στις παρακάτω εθνικές προσκλήσεις:

  • «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές Α’ Κύκλος» και κωδικό ΕΔΒΜ34,
  • «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές B’ Κύκλος» και κωδικό ΕΔΒΜ103
  • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

  • και «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Θα χρηματοδοτηθούν έως 7 προτάσεις με το ποσό των 30.000 για έργα τριετούς διάρκειας.


Η προκήρυξη του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή 2020 είναι διαθέσιμη εδώ.


Το Υπόδειγμα υποβολής πρότασης_Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ είναι διαθέσιμο εδώ.


Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Κάθε μέλος ΔΕΠ που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση.

Μετά την οριστική υποβολή της πρότασης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής.

Για να καταθέσετε πρόταση πρέπει πρώτα να εγγραφείτε δίνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020.

Η ηλεκτρονική σελίδα υποβολής προτάσεων θα "κλείσει" τα μεσάνυχτα της ημέρας αυτής.


Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης Κ. Καραθεοδωρή 2020:
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, researchsup@upatras.gr,
κα Φρόσω Πολυζωγοπούλου email: frosopol@upatras.gr, 2610 997893
κα Λία Παντελάκη emal: apantelaki@upatras.gr, 2610 997893
κα Σταύρια Μαθιού email: smathiou@upatras.gr, 2610 997890

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης:
Γραφείο Μηχανοργάνωσης Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών,
κα Ράνια Γκόλφη, email: rgolfi@upatras.gr, 2610 99 7846,
κα. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, email:dimitrakopd@upatras.gr, 2610 99 7895,
κ. Γιώργος Κριμπάς, email:kribas@upatras.gr, 2610 99 7833

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή" του Πανεπιστημίου Πατρών
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ